Przejdź do treści

Dla pracowników

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Opis zadania

W ramach zadania zrealizowany zostanie szeroki wachlarz szkoleń dla pracowników kadry dydaktycznej. Każdy pracownik weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach oraz 1 h/szkolenie konsultacji indywidualnych (5h w przypadku kursu językowego).

Zaplanowano organizację szkoleń:

• umiejętności dydaktyczne:
1. Metodyka Design Thinking (DT), 16h,
2. Gamifikacja w edukacji, 16h,
3. Learning-by-doing czyli aktywne metody nauczania, 16h,
4. Praca metodą Case Study, 16h,

• kompetencje informatyczne:
5. Zastosowanie literaturowych baz danych w dydaktyce, 24h,
6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych wykorzystaniem narzędzi ICT, 16h,

• kompetencje językowe
7. Kurs języka angielskiego na poziomie C1, 90h,

• umiejętności prezentacyjne
8. Emisja głosu, 8h,
9. Autoprezentacja, 8h,
10. Skuteczne motywowanie studentów, 8h,
11. Storytelling, 8h.

Szkolenia będą się odbywać w grupach maksymalnie 12 osobowych (język angielski – grupy max. 4 osobowe), zostaną przeprowadzone w formie warsztatowej, poprowadzą je doświadczeni trenerzy. Szkolenia odbędą się w godzinach pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym (poza kursami j. angielskiego).
Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne, co będzie mieć bezpośredni wpływ na jakość kształcenia w Uczelni. Zdobyte przez pracowników kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr (ujęcie wykorzystywanych metod w sylabusie przedmiotów).

.

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia dla kadry dydaktycznej w ramach projektu pn. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”- nabór od 22 listopada do 19 grudnia 2019r.

Ogłoszenie o rekrutacji – szkolenia dla kadry dydaktycznej

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry dydaktycznej

Załącznik nr A.1. Formularz zgłoszeniowy

*****

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Załącznik A FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik B oświadczenie uczestnika

Załącznik C deklaracja uczestnictwa

Załącznik D kwestionariusz osobowy

.

Harmonogram wsparcia

Harmonogram szkoleń_ kadra dydaktyczna II etap_

***

W związku ze stanem siły wyższej i treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidującym zawieszenie zajęć na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia
szkolenia w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”
dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w terminie do 10 kwietnia zostają odwołane.
O nowych terminach będziemy informować na bieżąco.

Harmonogram szkoleń_ kadra dydaktyczna _II etap_marzec-czerwiec 2020 r.

***

Harmonogram szkoleń_Kadra Dydaktyczna

*****

Harmonogram szkolenia_Kadra_Dydaktyczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”